Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: jebruidsfotograaf.nl is onderdeel van het bedrijf Visual Thinking. Daar waar in deze algemene voorwaarden ‘jebruidsfotograaf’ wordt genoemd, staat dit gelijk aan Visual Thinking.

Vestigingsplaats

Rijen

Telefoonnummer(s)

0618190354

E-mail adres

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK nummer: 65215745 BTW-nummer: NL151735281B01

Op alle rechtsverhoudingen tussen jebruidsfotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Copyright & disclaimer

Het is niet toegestaan materiaal van jebruidsfotograaf.nl, beelden of teksten uit de website van jebruidsfotograaf te gebruiken voor commerciële doeleinden. Tenzij daar toestemming voor is verleend.

Alle tarieven op de website van jebruidsfotograaf.nl zijn onder voorbehoud.
Alle tarieven op de website van jebruidsfotograaf.nl zijn inclusief BTW.

Afspraken en overeenkomsten dienen telefonisch of per e-mail gemaakt te worden.
Indien er vragen of opmerkingen worden geplaatst middels sociale media, is jebruidsfotograaf niet verplicht om te reageren.

Auteursrecht

Het auteursrecht van foto’s ligt bij jebruidsfotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van jebruidsfotograaf én zonder erbij te vermelden wie het bedrijf is. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt jebruidsfotograaf een vergoeding toe van 100% van de gehanteerde licentievergoeding. Elk gebruik van werk van jebruidsfotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van jebruidsfotograaf.

De portretrechten liggen bij de opdrachtgever. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan jebruidsfotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, etc.), tenzij door de klant van tevoren anders is aangegeven. Voor drukwerk, zoals poster, flyers e.d. wordt door jebruidsfotograaf vooraf toestemming aan de klant gevraagd.

Factuur en betaling

Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op verzoek is het mogelijk, om in overleg, in termijnen te betalen. De producten worden pas geleverd indien de betaling is gerealiseerd binnen de termijn.

Een opdracht voor een bruidsreportage is pas definitief na betaling van een voorschot van 10% van het bruto totaal bedrag.

jebruidsfotograaf levert de digitale fotoselectie online voor bruidsparen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken aan na ontvangst van de tweede betalingstermijn.

Indien aannemelijk is dat jebruidsfotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal jebruidsfotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

jebruidsfotograaf kan ten alle tijden de tarieven aanpassen. Wij zullen hierbij de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen.

Annulering

Bij annulering van een bruidsreportage geldt dat de aanbetaling voor reservering van de trouwdatum niet wordt gerestitueerd. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor jebruidsfotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal jebruidsfotograaf zorgdragen voor vervanging.

Levering en verzending

Voor levering van fotoproducten zoals trouwalbums, is jebruidsfotograaf afhankelijk van derden. De termijn hiervoor wordt in redelijkheid door jebruidsfotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Uitvoering van de opdracht

Jebruidsfotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Jebruidsfotograaf wijkt niet af van de inhoud van de weergegeven trouwreportage-pakketten, tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever. Wijzigingen van pakketten dienen schriftelijk of digitaal te worden doorgegeven voordat de opdracht gaat plaatsvinden.

Jebruidsfotograaf vraagt opdrachtgever duidelijke richtlijnen aan te geven over eindresultaten. Indien deze richtlijnen niet zijn doorgegeven (schriftelijk of digitaal / per e-mail) aan jebruidsfotograaf, zal de opdracht naar eigen inzicht van jebruidsfotograaf worden uitgevoerd. Indien de opdrachtgever achteraf andere richtlijnen had verwacht dan is jebruidsfotograaf hier niet aansprakelijk voor.

Jebruidsfotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Jebruidsfotograaf past op fotoreportages een globale beeldoptimalisatie toe op onder meer licht, kleur, contrast en uitsneden. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen en/of te verminderen.

Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de producten/diensten schriftelijk of digitaal (per e-mail) te worden voorgelegd aan jebruidsfotograaf.

Klachten na de genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

Jebruidsfotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van jebruidsfotograaf of diens vertegenwoordigers.

Jebruidsfotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door jebruidsfotograaf geleverd zijn.

Bij gebruikmaking van jebruidsfotograaf in welke zin dan ook, gaat u, voordat de samenwerking plaatsvindt akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Click here - fbetting view betfair bonus